Kamionove zákazy jázd v Európe

Jazdný zákaz pre kamióny neplatí v nasledujúcich krajinách:
Albánsko Grécko Nórsko
Belgicko
Holandsko Ruská Federácia
Bielorusko
Litva Ukrajina
Dánsko
Lotyšsko Írsko
Estónsko
Macedónia Švédsko
Fínsko
Malta
Za správnost údajov nerucíme