• Nemčina
  • Angličtina
  • Francúzština
  • Slovenčina

Imprint

Qualitrans GmbH
Hilblestrasse 20, Rgb
80636 München
Germany
Phone.: +49 (0) 89 12 66 900
r.lochbihler@qualitrans.com

Danove identifikacne Cislo podla
par. 27 a Danoveho zakona:
DE 813 093 360

Riaditel:

Rolf Lochbihler

Qualitrans GmbH zodpovedá podla všeobecných zákonov ako tvorca obsahu vlastných textov, ktoré sú priprevené k použitiu. Cudzie obsahy nepochádzajú ani z Qualitransu GmbH a ani Qualitrans nemá možnost obsah tretich stránok ovplyvovat.Obsahy cudzích stránok, Na ktoré Qualitrans upozoruje prostredníctvom šípkou („link“), neodzrkadluje mienku Qualitransu, ale je tu len pre informáciu a opis súvislosti. Qualitrans nerucí za cudzie obsahy, na ktoré je už v hore uvedenom prípade poukázané. Zodpovednost leží vylúcene u tvorcu obsahu.

Realisation

Seconnect, www.seconnect.de