Kamiónové náklady

Kamiónové a iastoné nakládky realizuje s nasledovným vozovým parkom:

Typ auta
Rozmery: dl x š x v Zvláštnosti
Plachtový náves
13,60 x 2,50 x 2,60 m
Paletové skrine, zhrnovacia strecha, s možnostou u TIR - colná uzávera
Zhrovací náves
13,60 x 2,55 x 2,60 m
Paletové skrine, zhrnovacia strecha, možné so zdvíhacou strechou
Skrinový náves
13,60 x 2,44 x 2,60 m
Paletové skrine, s možnosou chladiaceho agregátu
Plachtová súprava
14,40 x 2,50 x 2,60 m
Paletové skrine, zhrnovacia strecha, s možnosou u TIR - colná uzávera
Malé autá
6,10 x 2,42 x 2,40 m
Plachtové a kufrové vybavenie s užitkovou hmotnosou od 3,5 do 9 ton, s možnosou u TIR - colná uzávera

do 3 metrov výšky pozri Velkoobjemové prepravy

Qualitrans - Quality in transport


Kamiónové prepravy a naklady Europa