Nadrozmerné prepravy

Naše výkony:

  • Trvalé povolenia pre nadrozmerné prepravy do Rumunska a Madarska cez Rakúsko pre kusové hmotnosti do 39 ton, 3m šírka a 3,5 m výška
  • nadrozmerné prepravy do Beneluxu, Francúzska a Španielska
  • Prepravy strojov s hmotnostami do 60 ton zo Slovenska a z eska
  • 2- a 3- nápravové tahace
  • 3- nápravový nízkoložný podvalník s užitkovou hmotnosou od 39 ton
  • 4- a 5- nápravový nízkoložný podvaník, vysúvací do 19,5 m
  • Jumbo- valník – s vysúvacími mostami na šírkovonadrozmerné prepravy, užitková hmotnost 20 ton, ložná výška 3,10 m, šírka do 3,5 m využitelná k ležatej preprave vagónových železnicných stien