Kamiónové náklady

Kamiónové a iastoné nakládky realizuje s nasledovným vozovým parkom:

Typ autaRozmery: dl x š x vZvláštnosti
Plachtový náves13,60 x 2,50 x 2,60 mPaletové skrine, zhrnovacia strecha, s možnostou u TIR – colná uzávera
Zhrovací náves13,60 x 2,55 x 2,60 mPaletové skrine, zhrnovacia strecha, možné so zdvíhacou strechou
Skrinový náves13,60 x 2,44 x 2,60 mPaletové skrine, s možnosou chladiaceho agregátu
Plachtová súprava14,40 x 2,50 x 2,60 mPaletové skrine, zhrnovacia strecha, s možnosou u TIR – colná uzávera
Malé autá6,10 x 2,42 x 2,40 mPlachtové a kufrové vybavenie s užitkovou hmotnosou od 3,5 do 9 ton, s možnosou u TIR – colná uzávera

do 3 metrov výšky pozri Velkoobjemové prepravy