• Nemčina
  • Angličtina
  • Francúzština
  • Slovenčina

Štruktúra

Servisné centrum München:naše servisné centrum je podporované:
Qualitrans GmbH
Internationale Spedition und Logistik

Consulting
Vybavovanie zákazníkov
Dispo vozového parku a cenotvorba
Zadávanie príkazov
Rozvoj projektov
Kvalitatívny management
Qualitrans Transport GmbH
Logistika v meste

Qualitrans sklad, Harburg
Prekládka tovarov
Komisionácia

Qualitrans Slovakia s.r.o., Prievidza
Riadenie vozového parku na Slovensku
Dispo vozového parku na Slovensku

História

1994založil Rolf Lochbihler špedíciu v Unterschleissheim pri München
1996dôležité aktivity bolo možné rozšíriť len cez prijatie tichého spolocníka
1998Založenie Qualitrans Slovakia s.r.o. – Internationale Spedition und Transporte – so sídlom v Prievidzi
1999Založenie Qualitrans Transport GmbH so sídlom v Zachenbergu a zriadenie Qualitrans skladu v Deggendorfe.
2001Qualitrans Rolf Lochbihler zoskupil ako Holding firmy Qualitrans GmbH – Internationale Spedition und Logistik, Qualitrans Transport GmbH, Qualitrans sklad a Qualitrans Slovakia s.r.o. – Internationale Spedition und Transporte – ako podnikateľskú skupinu. Takto uzavretá reštruktualizácia nám dovoľuje starať sa o našich zákazníkov ešte individuálnejšie.
2002Z dôvodu záplav na Dunaji v prístave (už viackrát stáli naši pracovníci po členky vo vode) a tým spôsobenými škodami sme sa rozhodli Qualitrans sklad z Deggendorfu prestahovať do Harburgu. Tak dokážeme s istotou ručiť za skladovaný tovar.
2002Preloženie Qualitrans Transport GmbH z Zachenbergu do D-94431 Ganacker. Takto sú vozový park a sklad umiestnené spolu a synergicky efektívnejšie využívané.
2002Prvé vlastné nákladne vozidlá f. Qualitrans Slovakia uvádza do prevádzky.
2003V Nemecku schválený vozový park prechádza postupne na Slovensko.
2004Objem zákaziek vzrastá tak, že EDV, učtáreň a oddelenie dispozície sa stávajú neštrukturálnymi. Novy personál sa zostavuje tak, aby zodpovedal vzrastajúcim požiadavkám.
2004Celý vlastný vozový park skupiny je teraz pričlenený Qualitrans Slovakia. Vyťažovanie vozidiel dovoľuje sústavné rozširovanie vozového parku.
2005Logistika v meste bude téma pre Qualitrans Transport GmbH.Špeciálne oblasti: komisionálne  a čiastočné  vnútromestské prepravy v Mníchove v pevne stanovených časových oknách.
2006V Prievidzi sa po dvojročnej stavebnej činnosti zavŕšila výstavba firemnej budovy. Presťahovanie sa uskutočnilo v apríli 2006.
2006Ovplyvnený nárastom skupiny, sa základne imanie spoločnosti Qualitrans GmbH zvýšilo na 200.000 €. V decembri sa  Mníchovsky tím rovnako presťahoval do nových firemných priestorov. Priestory sú tak rozsiahle, ze ešte daľsích 15 disponentov môže v nich nájst  svoje pracovné miesto v skupine.
2008Napriek stratám zapríčinených finančnou a hospodárskou krízou v poslednom kvartáli je rok 2008 obratom najsilnejším rokom v histórii firmy. Úspešné vykonávanie individuálnych požiadaviek našich zákazníkov umožňuje vyváženú diverzifikáciu na rôzne nezávislé obchodné odbory činnosti. Vo všetkých obchodných činnostiach  bol generovane zaznamenaný  nárast. Predovšetkým preprava nákladov a veľkoobjemové transporty pre obchod, priemysel a kovospracujúci priemysel ako aj nadrozmerné prepravy boli silno zastúpené. Konštantne sa  rozvíja oblasť automobilovej logistiky. Naďalej sa investuje do výpočtovej techniky a školenia našich zamestnancov.Našim verným a tiež novým zákazníkom bolo by vhodné na tomto mieste za dôveru poďakovať! 

Úspech nášho podnikania sa zakladá na nadpriemernom nasadení všetkých pracovnícok a pracovníkov.Našim zákazníkom a pracovným partnerom dakujeme za opätovanú dôveru.Tešíme sa nadalej na dobrú spoluprácu založenú na vzájomnej dôvere!