• Nemčina
  • Angličtina
  • Francúzština
  • Slovenčina

QMS

Sme certifikovani podla poziadaviek DIN EN ISO 9001:2000.

S otázkami sa obrátte na: zuzana.gellhaus@qualitrans.comCielom QMS je nasadit všetkých pracovníkov a prostriedky tak, aby sme mohli naplnit ocakávania a požiadavky našich zákazníkov. QMS by mal s istotou stát a prispiet k tomu, že všetky služby a úlohy v celej firme sú vykonané v tej najlepšej kvalite.

Pre vedenie to znamená:

  • urcí smer a stará sa o pravidelné preverovanie a dodržiavanie kvalitatívnych cielov
  • rozhoduje o zodpovednosti a právomoci pracovníkov
  • stará sa o dostatocnú kvalifikáciu personálu a dodá k dispozícii potrebné prostriedky
  • urcí jedného QM-vyslanca a ten dbá na dodržiavaní politiky kvality, prípadných nezrovnalostiach a právomociach
  • zostaví QM-prírucku a stará sa o najdôležitejšie zmeny
  • zodpovedá za plánovanie, prevedenie a hodnotenie QMS

Spokojnost našich zákazníkov je náš najdôležitejší ciel. Od spokojných zákazníkov získame dalšie zákazky a doporucenia. Ceníme si dlhorocnú spoluprácu založenú na dôverihodnej klíme. Toto sa dá dosiahnut garantovaním spolahlivosti, dodržiavaním termínov, nasadenostou, rozumným plánovaním a motivovaním kvalifikovaným personálom. Našu kvalitatívnu latku môžeme merat na základe poctu prebratých a vybavených zakázok, obratovej štatistike a pocte reklamácií.

Usilujeme sa zabezpecit dobrú pracovnú klímu našim zamestnancom. Motivovaný pracovník, samostatnostná a zodpovedná práca a tiež dlhodobý pracovný pomer dosiahneme už skorým spoznaním individuálnych potrieb, školeniami, optimálnymi podmienkami na pracovisku a tiež ceztarifnými a výsledkami ohodnotenými odmenami. Rezonancia zákazníkov a dopravcov, pocet zlepšovacích návrhov a rozhovory so spolupracovníkmi nám ukážu úspech.

Dobrý vztah k úradom, zväzom a susedom nám zaistuje dobré spolužitie so spolocnostou. To docielime prostredníctvom priatelskosti, pripravenosti k dialógom, dodržiavaním práv a presným platením úhrad a daní. Pocet stažností bude toho dôkazom.

Dobrá a dlhorocná spolupráca s našimi dopravcami znamená pre nás zodpovednost, cestnost, korektné správanie, a kompetenciu. K cielu nás vedú konkrétne a ohranicené príkazy, dvojstranný informacný tok a presná úhrada. Merat sa to dá poctom zákazok, reklamácií, a hodnotením dopravcov.