• Nemčina
  • Angličtina
  • Francúzština
  • Slovenčina

CMR

CMR – ustanovenia sú všeobecne záväzné, medzinárodne uznávané a sú základom pre prepravné zmluvy.

Co je CMR?

CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) je dohoda o dopravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave. Dohoda bola uzavretá v roku 1956 a doplnená zmenou z roku 1978. Takmer všetky európske štáty sú zmluvnými štátmi dohody.

Z akého dôvodu vznikla CMR?

Zmyslom je zjednotenie pravidiel a podmienok pre všetky dopravné zmluvy v cezhranicnej medzinárodnej preprave na cestách.

Co upravuje CMR?

Táto dohoda zahrnuje dôležité predpisy pre dopravné zmluvu v medzinárodnej cestnej doprave, a aj dôležité predpisy a právidlá pre dopravnú zmluvu v medzinárodnej cestnej preprave. Táto dohoda zahrnuje tiež z toho vyplývajúce špeciálne zamlcané ustanovenia pre reklamácie a spory. Pravidlá tejto dohody sú viac menej nútené právo.

V ktorých prepravných oblastiach platia ustanovenia CMR?

Nasledujúce štáty sú docasne clenmi dohody:

Belgicko, Bielorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Cesko, Chorvátsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Grécko, Holandsko, Irán, Irsko, Juhoslávia, Kazachstan, Kirgistan, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Madarsko, Macedónia, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Polsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajciarsko, Tadžikistan, Taliansko, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Uzbekistan a Velká Británia.